Gemeente Terneuzen

Persbericht 15-09-2004

Openbare hoorzitting winkeltijden

Woensdag 15 september vindt vanaf 19.30 uur een hoorzitting plaats in het personeelsrestaurant van het stadskantoor in Terneuzen. Het onderwerp is de winkeltijdenverordening. Voor deze hoorzitting zijn winkeliersverenigingen, dorpsraden en kerkgenootschappen uit de gemeente uitgenodigd.

De gemeente Terneuzen dient voor 1 januari 2005 op grond van de Wet algemene regels herindeling de Winkeltijdenverordeningen, vastgesteld in de voormalige gemeente Axel, Sas van Gent en Terneuzen, te harmoniseren.Het programma ziet er als volgt uit: 19.15 uur ontvangst met koffie of thee;
19.30 uur opening en toelichting op de winkeltijdenverordening door de heer A.M.G. van Waes, wethouder economie, bouwen en wonen en ruimte; 19.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen over de procedure; 19.55 uur gelegenheid tot het mondeling toelichten van standpunten; 21.00 uur Afsluiting door de voorzitter, wethouder A.M.G. van Waes. De volgende vragen worden besproken:
1. Vindt u dat de zondagopenstelling voor winkels in alle kernen van de gemeente Terneuzen hetzelfde zou moeten zijn? En waarom? 2. Vindt u dat de huidige zondagopenstelling voor winkels in uw woonkern moet worden verruimd of verminderd? En waarom?

Noot aan de redactie:
U bent hierbij van harte welkom.

Nadere informatie:
Afdeling Communicatie, Yvonne Wanders Telefoonnummer: 0115 455 525

Gemeente Terneuzen - T. 0115 455 000 - E. gemeente@terneuzen.nl