Gemeente Enkhuizen

Week 37: Vergunning Stichting Breedband

Het College van Burgemeester en Wethouders is voornemens een vergunning te verstrekken aan:


- Stichting Breedband, Rode Paard 5, 1602 DG Enkhuizen voor het oprichten en houden van Peuterspeelzalen aan de Korte Westerstraat 2 (Pierewiet, 3 zalen), de Goudenregenstraat 29 (Basseroet, 4 zalen) en de Reigerweg 41 (VVE Het Driespan,1 zaal) te Enkhuizen.

De vergunning zal worden verstrekt op grond van de bepalingen van de Verordening Kinderopvang Enkhuizen 1997 en wel voor de periode van één jaar, i.e. van 1-4-2004 t/m 1-4-2005.

Conform artikel 5 van de Verordening Kinderopvang Enkhuizen 1997 zal de ontwerpvergunning met ingang van 10 september 2004 gedurende een periode van vier weken ter inzage liggen op de afdeling OCW in het Stadskantoor aan de Hoogstraat. Een ieder die dat wenst heeft in de periode van 10 september t/m 9 oktober 2004 het recht om haar zienswijze inzake deze vergunningverstrekking kenbaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Informatie: Mw. J. Schoone tel.: (0228) 36 01 98 of Mw. M. van der Ven, tel.: (0228)-360189, afdelingen Onderwijs, Cultuur, Welzijn

Datum laatst gewijzigd: 15/9/2004