Gemeente Den Haag

september 2004
Binnenstadsontwikkelingen te volgen via website (15 september)

Tijdens de binnenstadsborrel op 14 september jl. werd de vernieuwde internetsite en de digitale nieuwsbrief over de Haagse Binnenstad gelanceerd Op de site,
www.binnenstad-denhaag.nl is veel informatie te vinden over het Binnenstadsplan 2000-2010, het jaarlijkse activiteitenprogramma en de activiteiten van Bureau Binnenstad. De digitale nieuwsbrief wordt eens per maand verspreid onder bij de binnenstad betrokkenen partijen en geeft informatie over vervoer, voorzieningen, verblijf, activiteiten en evenementen in de Haagse binnenstad. Via de website kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De internetsite is een initiatief van Bureau Binnenstad, een samenwerkingsverband van gemeente, Kamer van Koophandel Haaglanden en de Stichting Binnenstad, waarin het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. Samen werken zij aan een verbetering van de Haagse Binnenstad op het gebied van vervoer, voorzieningen en verblijf. Sinds de oprichting van Bureau Binnenstad zijn er al veel successen geboekt. Het totale programma voor de Binnenstad wordt geïnitieerd en gecoördineerd vanuit dit Bureau Binnenstad, wat gevestigd is aan het Buitenhof 47. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende partners beschikt het Bureau over netwerken en belangrijke overlegstructuren om op een integrale manier samen te werken aan een attractieve binnenstad.