Universiteit Maastricht

6 oktober 2004
Gedragsproblemen veroorzaken meer stress dan geheugenproblemen Gedragsstoornissen bij dementiepatiënten en de problemen van hun verzorgers

Meer nog dan de geheugenproblemen en het verminderde functioneren van de dementiepatiënt draagt gedragsproblematiek bij aan de zorgzwaarte zoals die ervaren wordt door de verzorgers. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek waarbij 199 dementerenden en 119 zorgende familieleden gedurende twee jaar werden gevolgd (de Maastricht Study of Behaviour in Dementia, oftewel het MAASBED-onderzoek). Bovendien blijkt de wijze waarop gezorgd wordt de instandhouding of verergering van het probleemgedrag te bepalen. De psychologen Marjolein de Vugt en Pauline Aalten promove(e)r(d)en op respectievelijk 15 september en 8 oktober aan de Universiteit Maastricht op hun aandeel in het MAASBED-onderzoek.

Vaak weten familieleden niet goed hoe ze met de gedragsproblemen van dementerenden om moeten gaan, en vormt dit een belangrijke bron van stress. Bovendien kunnen de gedragsproblemen verergeren als er niet adequaat mee omgegaan wordt. Het MAASBED-onderzoek richtte zich ten eerste op het identificeren van gedragsproblemen en het beloop hiervan. Gedragsproblemen komen vaak voor gedurende alle stadia van het dementieproces en betreffen een breed scala aan verschijnselen. De meest voorkomende zijn depressie, apathie en bewegingsonrust. Een tweede onderdeel van het onderzoek bestond uit het vaststellen van de impact van gedragsproblemen op zorgende familieleden en andersom (de invloed van de verzorger op de gedragsproblemen van de patiënt). Met name apathie is emotioneel belastend voor verzorgers (met name de partners) en heeft een negatieve invloed op de partnerrelatie.

Tevens bleek de zogenaamde niet-adaptieve zorgaanpak (neiging tot verbeteren van de patiënt en corrigeren als het misgaat) meer onrust bij dementerenden teweeg te brengen dan de verzorgende aanpak (veel aandacht voor hygiëne en verzorging) of de ondersteunende aanpak (de patiënt zijn gang laten gaan en pas ingrijpen als dat echt nodig is). Met behulp van de MAASBED-resultaten kunnen kwetsbare patiënt-verzorger koppels worden geïdentificeerd en kunnen specifieke interventies worden ontwikkeld om de kwaliteit van leven voor zowel dementerenden als verzorgers te verbeteren.

Noot voor de pers
Pauline Aalten en Marjolein de Vugt zijn beiden als psycholoog verbonden aan de faculteit der Geneeskunde, Instituut Hersenen en Gedrag, capaciteitsgroep Psychiatrie en Neuropsychologie. Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de UM, bereikbaar via 043 3882044. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 2127 5612, pers@bu.unimaas.nl