Ingezonden persbericht

Den Haag, 10 september 2004

VOORZITTER NEEMT ONDERZOEKSRAPPORT
KLIMAATVERANDERING IN ONTVANGST

De Voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Frans Weisglas, neemt op donderdag 16 september aanstaande het onderzoeksrapport inzake Klimaatverandering in ontvangst dat op voorstel van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is opgesteld.

De aanbieding vindt plaats om 9.45 uur in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. Voorafgaand staat om 9.30 uur een persbriefing gepland door de voorzitter van de Klankbordgroep klimaatonderzoek, in samenwerking met de onderzoekers.

Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte aan actualisering van het Kameronderzoek klimaatverandering van de Commissie-Van Middelkoop (24 695) van 11 september 1996. Daarnaast moet het onderzoek dienen als basis voor de discussie tussen Kamer en regering over het klimaatbeleid voor de periode na 2012.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau CE in Delft, in samenwerking met het KNMI in De Bilt en Alterra in Wageningen. Zij zijn verantwoordelijk voor de conclusies van het onderzoek. Een klankbordgroep onder voorzitterschap van mevrouw Spies verzorgde de begeleiding.

Op basis van het onderzoek zal de klankbordgroep een aantal hoorzittingen organiseren en een slotdocument opstellen. Het onderzoek, de uitkomsten van de hoorzittingen en dit slotdocument zullen de grondslag vormen van een debat dat met de regering zal worden gevoerd.Ingezonden persbericht