Regering.nl

KABINET: WAARBORGEN VOOR PLURIFORMITEIT DAGBLADEN

Het kabinet wil dat dagbladconcerns door concentratie, overname of fusie niet meer dan 35 procent van de markt in handen kunnen krijgen. Op die manier moet de pluriformiteit bij de dagbladen worden gewaarborgd.

Dat zei staatssecretaris Van der Laan (Media) tijdens de Jaarvergadering van de Nederlandse Dagbladpers op dinsdag 14 september. Ze wil samen met minister Brinkhorst (Economische Zaken) een wettelijke regeling voor het maximale marktaandeel van dagbladen.

De regeling voor de 'pluriformiteitstoets' geldt volgens Van der Laan niet voor groei door een oplagestijging of doordat een ander concern besluit een titel van de markt te halen. Het toezicht op en de handhaving van de dagbladregeling komt te liggen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Advies
De maatregel volgt op advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) over de relatie tussen pers en politiek en medialogica. De nieuwe maatregel is tevens gebaseerd op de rapportage over mediaconcentratie door het Commissariaat voor de Media.

Zowel bij kranten als televisie wordt de markt op dit moment beheerst door drie partijen. Bij de dagbladen hebben PCM, Wegener en De Telegraaf negentig procent van de markt in handen. Hun afzonderlijke marktaandeel ligt op dit moment onder de 35 procent. De televisiemarkt wordt voor 85 procent bepaald door de publieke omroep, HMG en SBS.

Televisie
Van der Laan gaf aan dat nog wordt gekeken of voor de televisie een vergelijkbare regeling moet komen. 'Daar is al een publieke omroep aanwezig en je zou kunnen zeggen dat deze met drie zenders al de wettelijke taak heeft pluriforme nieuws- en informatievoorziening te bieden aan zoveel mogelijk burgers', aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris kondigde verder aan dat de zogeheten cross-ownership-regeling wordt versoepeld. Deze regeling stelt dat krantenconcerns die 25% van de dagbladmarkt in handen hebben, niet zelfstandig een commerciële omroep mogen exploiteren. De staatssecretaris wil ook hier het percentage verhogen naar 35%. 'Hierdoor kunnen dagbladconcerns, meer dan nu mogelijk is, zich ontwikkelen tot multimediale ondernemingen.'

Bron:Zie het origineel
Persbericht OCW

Meer info:

- Toespraak staatssecretaris Van der Laan

- Rob-advies over politiek en media

- RMO-advies over 'medialogica

Zie ook:
13 jul 2004
Kabinet wil zelfregulering journalistiek stimuleren 13 mei 2003
Commissariaat wil grenzen aan mediaconcentratie

© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst