Gemeente Rotterdam
Concerncommunicatie

Bezoekadres: Stadhuis

Coolsingel 40 Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Nr.113

15 september 2004

Belangrijk: embargo tot woensdag 15 september tot 16.00 uur

Erasmusspeld voor Johan van de Belt

De heer M.J. van der Belt heeft op woensdag 15 september tijdens een afscheidsreceptie een Erasmusspeld gekregen uit handen van burgemeester Opstelten. De heer Van der Belt kreeg deze Rotterdamse onderscheiding als blijk van waardering voor zijn inzet als directeur van de Stichting Maasstad. Hij neemt afscheid omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De heer Van de Belt is oprichter en sinds 1993 directeur van de Stichting Maasstad, die zich bezig houdt met opvang van licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren met gedragsproblemen. De heer Van der Belt is in deze functie iemand geweest die niet alleen zeer initiatiefrijk was, maar de initiatieven ook handen en voeten wist te geven. Onder zijn leiding is de Stichting in omvang ruim verdubbeld en is de dienstverlening verder uitgebreid in de vorm van naschoolse dagopvang, logeermogelijkheden, vakantieopvang, intensieve orthopedagogische gezinsondersteuning en crisisopvang. Jaarlijks ondersteunt de Stichting 450 tot 500 kinderen en jongeren die voorheen in internaten ver buiten Rotterdam geplaatst moesten worden. Hiermee heeft de heer Van der Belt een belangrijke bijdrage geleverd bij de opvang en begeleiding van een grote groep Rotterdamse kinderen met specifieke problemen.

De Stichting Maasstad maakt sinds een aantal jaren deel uit van de Maaskringgroep, naast de Stichtingen Pameijerkeerkring en RIBW Rijnmond.

De Erasmusspeld wordt toegekend aan personen die zich op sociaal, cultureel, sportief en economisch gebied gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

noot voor de redactie/