Ingezonden persbericht

Instant-advies voor goede doelen organisaties

Managementgroep biedt gratis haar inzet aan

OEGSTGEEST, 20040831 -- De Kaap Managementgroep, een netwerk van interim managers en adviseurs, bestaat tien jaar en zoekt geïnteresseerden die advies nodig hebben. Deze managementgroep gaat dit najaar haar inzet gratis ter beschikking stellen van 'goede doelen organisaties': instellingen en bedrijven die een maatschappelijk belang nastreven, die een beperkt budget hebben en die met een vraag zitten die de Kaap kan helpen oplossen.


Aan het woord is Kristin Dekkers, ondernemer en werkzaam als interim manager en organisatieadviseur. "Ons motto is: 'Wat ons boeit dat bindt ons'. En werk is nu eenmaal wat ons het meeste boeit." Dat komt omdat het werk dat we doen altijd weer iets nieuws vraagt. Het geeft ruimte om dingen te doen waaraan je in een vaste baan nooit toekomt, je legt steeds nieuwe contacten, je komt vaak in situaties terecht waarvan je denkt: hoe zal ik dít nu weer eens aanpakken. Aan de andere kant ben je als interimmer nogal op jezelf aangewezen. Om in die context optimaal te functioneren hebben we de Kaap: een netwerk van interim managers die elkaar elke maand ontmoeten en werken aan professionalisering, elkaar feedback geven en samen plezier maken. Soms werken we in opdrachten samen."

Frans de Pater is de jongste Kaper; stoer, lang haar, een stevig postuur. "Ja, ik rij inderdaad motor. Ik knutsel graag en heb een kring van motorrijders die ik help bij het onderhoud van hun motoren. We organiseren ook de Interim Tour, waarmee we de afgelopen jaren de Riders for Health hebben gesponsord. Dat is een organisatie die motoren beschikbaar stelt voor artsen in ontwikkelingslanden die een groot werkgebied hebben dat ze met de motor prima kunnen bedienen. Als interimmer werk ik vooral in commerciële omgevingen. Ik zie dit project als 'tegenprestatie' voor het vertrouwen dat we al tien jaar van opdrachtgevers krijgen. En omdat we graag doen waar we goed in zijn: lastige situaties onder ogen zien en een uitweg vinden."

Kristin: "Mensen denken misschien dat iets wat gratis is niet goed kan zijn. In de regel werken we niet gratis en bepaald wel succesvol. En nu we tien jaar bestaan willen we het een keer gratis doen, voor organisaties die normaliter niet bij een interim manager of adviseur zouden aankloppen omdat daar de middelen niet voor zijn. Of omdat ze het probleem niet belangrijk genoeg vinden, maar er ondertussen wel mooi last van hebben en niet zien hoe ze ervan af moeten komen."

"Het aanbod samengevat: We willen geïnteresseerden met een - in principe - éénmalige activiteit helpen. Bijvoorbeeld in een intensief adviesgesprek. Of we werken met meerdere mensen ergens een dag aan. Het moet geen langdurige verbintenis worden. En het moet ook niet uitmonden in een interim opdracht: het is niet bedoeld als acquisitieproject om betalende klanten te trekken.En: we willen nee kunnen zeggen als de vraag helemaal niet bij ons past."

Frans: "Als geïnteresseerden zich melden stellen we een adviesteam samen dat we voor hem of haar het meest geschikt vinden. We zijn een gekke club die wars is van alles wat gemiddeld is: gemiddeld is namelijk de grootste gemene deler. Als je daarvan uitgaat vind je nooit oplossingen met verandering als kern. Een bescheiden dosis gekte levert eigenlijk altijd meer onverwachte en daardoor doeltreffende veranderingen op dan ijzeren deskundigheid. We werken in profit en not-for-profit organisaties, meestal als interim manager, soms als adviseur. Er zijn weinig branches waarin geen van ons ervaring heeft. We zijn een club van zo'n twintig professionals die van alle markten thuis zijn. We verwachten daarom voor iedere geïnteresseerde een adequaat team te kunnen inzetten."

Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar depater@dekaap.net