Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

- 8 september 2004 -

Publicatie en persbriefing rapport Geluidsisolatie Schiphol fase 2

Op 15 september 2004 publiceert de Algemene Rekenkamer het rapport Geluidsisolatie Schiphol fase 2.

Op woensdag 15 september om 11.00 uur vindt een persbriefing over dit rapport plaats in het gebouw van de Algemene Rekenkamer aan het Lange Voorhout 8. U bent hierbij van harte welkom.

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht of bij het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) adequate instrumenten zijn toegepast om de kosten te beheersen. Ook is onderzocht of de uitvoering van het project doelmatig en rechtmatig is verlopen en wat de oorzaken zijn van de kostenstijgingen. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De pers kan exemplaren van het rapport en bijbehorend persbericht op woensdag 15 september om 9.00 uur afhalen aan het Lange Voorhout 8 te Den Haag. Zoals gebruikelijk kan hier niet over gepubliceerd worden totdat de Algemene Rekenkamer het rapport aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd. Het embargo geldt daarom tot woensdag 15 september 2004, 10.30 uur. Het rapport staat vanaf 10.30 uur ook op www.rekenkamer.nl.