Gemeente Almere

Eerste steenlegging scholencomplex Noorderplassen west

Woensdag 15 september a.s. legt wethouder Johanna Haanstra de eerste steen van het nieuwe multifunctionele scholencomplex in de nieuwe wijk Noorderplassen west. In het bijzijn van de leerlingen vindt deze feestelijke steenlegging plaats.

In het noordwestelijk deel van Almere stad verrijst een nieuwe wijk: Noorderplassen west. Een mooie wijk omringt door bomen, vogels, lucht en water. Natuur en een stedelijk woonkarakter zijn hier nauw met elkaar verweven. Maar wat is een wijk zonder school? Ook daar is aan gedacht. Ten noorden van de Hoge Wetering, wordt een multifunctioneel complex gebouwd. Dit complex zal bestaan uit een openbare en een oecumenische basisschool, een peuterspeelzaal, naschoolse opvang en een sportzaal.