Gemeente Hulst


Persbericht - 09.09.2004

Sloop Afrikaweg te Hulst

Het nieuwe Milieupark van de gemeente Hulst wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Hogeweg te Hulst.
Aan de Afrikaweg is hiervoor een geschikte locatie gevonden. Voorheen was op het betreffende terrein een autosloperij gevestigd.

Op woensdag 15 september 2004 wordt gestart met de sloop van de nog op het perceel aanwezige bebouwing, zijnde de schrootpers, het voormalige kantoorgebouw en een betonnen omheining.
De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting tot eind september in beslag.

---

Gemeente Hulst
Team Communicatie
Cindy van Driessche.
Tel : 0114-389137
Email: cde@gemeentehulst.nl