Bouwfonds

PERSBERICHT

Joint venture Amber bouwfonds ontwikkeling officieel van stART

Op 15 september 2004 vond de ondertekening van de aandelenovereenkomst plaats voor de oprichting van de joint venture Amber Bouwfonds Ontwikkeling NV. In maart 2004 tekenden Bouwfonds Ontwikkeling NV uit Brussel - een onderneming van Bouwfonds Property Development (BPD) uit Nederland - en Amber Holding NV (Amber) uit Antwerpen hiervoor een intentieovereenkomst. Amber Bouwfonds Ontwikkeling is gevestigd in Antwerpen en richt zich op residentiële ontwikkelingen in België.

In de nieuwe onderneming hebben Bouwfonds en Amber hun residentiële portefeuilles ingebracht. De portefeuille zal door middel van acquisities worden uitgebreid. De onderneming concentreert zich met name op de economisch sterke regio's in België. Beide organisaties verwerven een belang van 50% in Amber Bouwfonds Ontwikkeling. De dagelijkse leiding wordt gevormd door de heren Louis Jansma en Erik van der Paal.

Amber Bouwfonds Ontwikkeling heeft de ambitie uit te groeien tot een toonaangevende partij op de Belgische woningmarkt. Door het samenbrengen van de expertise, netwerken en financiële slagkracht is een krachtige organisatie ontstaan voor de ontwikkeling van uiteenlopende woningprojecten in alle prijsklassen.

Bouwfonds is sinds lange tijd de grootste ontwikkelaar van woningen in Nederland en richt zich verder op financiering en asset management van vastgoed voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Het concern heeft ongeveer 1.600 medewerkers en realiseerde in 2003 een nettowinst van ruim E 208 miljoen met een balanstotaal van E 33 miljard.

Werkmaatschappij BPD is een Europese ontwikkelaar van (integrale) projecten op het gebied van wonen, werken en winkelen. De organisatie is actief in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Tsjechië. Bij Bouwfonds Property Development zijn momenteel ruim 700 mensen werkzaam. De organisatie verkocht in 2003 ruim 9.000 woningen en nam verder ongeveer 160.000 m2 commercieel vastgoed in aanbouw.

BPD breidt door deze samenwerking haar Belgische activiteiten uit. Dit sluit aan op haar ambitie om zich ook in België nadrukkelijk te manifesteren als geïntegreerde ontwikkelaar met producten voor wonen, werken en winkelen. Bouwfonds Ontwikkeling NV uit Brussel, tevens onderdeel van BPD, richt zich in de toekomst op de ontwikkeling van projecten op het gebied van commercieel vastgoed in België.

De vastgoedafdeling van Amber - bekend bij het grote publiek onder de naam Groep Amber - ontpopte zich in haar 12-jarige bestaan tot één van de snelst groeiende residentiële ontwikkelaars in België. Zij is momenteel actief op het gehele Belgische grondgebied en haar portefeuille bevat ongeveer 2000 appartementen en woningen in alle verschillende fases van ontwikkeling.

Antwerpen, 23 september 2004

Voor nadere informatie:
Amber Bouwfonds Ontwikkeling NV
De heer Erik van der Paal (tel: + 32 3 820 59 14)

Bouwfonds Property Development BV
De heer Jasper de Boom (tel: +31 33 253 97 85)