Gemeente Ambt Montfort


Jeugdbeleid - Jeugdzorg

Op 15 september 2004 is door het bestuurlijk op overeenstemming gericht overleg (OOGO) jeugd regio oostelijk Midden-Limburg het bestuursakkoord Jeugdbeleid Jeugdzorg 2004-2007 ondertekend.

In het Bestuursakkoord worden door de gemeenten Ambt Monfort, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, Swalmen, de Provincie Limburg en de gemeente Maasbracht het volgende verklaard:


* dat zij op basis van een gezamenlijke opdracht voortvloeiend uit de Wet op de jeugdzorg de lokale, algemene voorzieningen voor kinderen en jongeren versterken;

* dat zij een sluitende keten van jeugd(zorg)aanbod realiseren waarbij kinderen, jongeren en hun ouders centraal staan;
* dat zij afgestemd en in samenhang werk maken van het voorkomen, terugdringen en beperken van de gevolgen van jeugdcriminaliteit;
* dat zij nader vorm geven aan het beleid ten aanzien van vroegtijdig schoolverlaten en bestrijding jeugdwerkloosheid.