Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam

Jongerenwerkgroep Marokkaanse Raad wint vrijwilligersprijs

Embargo tot 18 september, 15.45 uur

PERSBERICHT

Amsterdam, 17 september 2004

Baarsjesdag 18 september opent vrijwilligersseizoen

MAROKKAANSE RAAD DE BAARSJES WINT VRIJWILLIGERSPRIJS

De winnaar van de vrijwilligersprijs is het team Marokkaanse hbo-studenten die onder de vlak van de Marokkaanse Raad De Baarsjes de koe bij de hoorns vatten door in dit stadsdeel Marokkaanse Amsterdammers te confronteren met joodse Amsterdammers en jongeren met politieagenten. Zij krijgen de prijs van stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren, tijdens de eerste Baarsjesdag. Op het Mercatorplein openen die dag bijna vijftig vrijwilligersorganisaties hun seizoen met een informatiemarkt. Stadsdeelvoorzitter Van Waveren: 'Onze Turken en Marokkanen raken thuis in de organisatie van vrijwilligerswerk.

Juryvoorzitter Ruud Sjoerdsma (Amsterdamse Vrijwilligerscentrale) motiveert de keuze voor de debatten van de Marokkaanse studenten met 'Moedig, de juiste onderwerpen eb op het juiste moment,' Het debat tussen politie en Marokkaanse jongeren keek terug op de Driss Arbibzaak aan het Mercatorplein, waar een messentrekker door de politie werd dood geschoten. Het debat anti-semitisme en anti-islamisme was vlak voor de 4 mei-herdenking, waar ook de Marokkaanse jongeren oorlogsslachtoffers herdachten. De debatten trokken elk meer dan honderd bewoners uit het stadsdeel. De studentenwerkgroep uit de Marokkaanse Raad heeft zich intussen verzelfstandigd tot Kantara, het Arabische woord voor bruggenbouwer.

Taallessen en burenruzies

De winnaar is één van de drie genomineerde projecten. Ook de conversatielessen Nederlands, opgezet door Talent, en de buurtbemiddeling Orteliusbuurt waren genomineerd. De jury waardeert het enorm dat mensen uit de buurt vrijwillig taalles geven aan hun buurtgenoten. Het gaat om twintig docenten en honderd cursisten per jaar. Een andere genomineerde is de buurtbemiddeling Orteliusbuurt, bewoners bemiddelden veertig keer bij burenruzies. De jury: 'De persoonlijke aanpak van de vrijwilligers door professionele training spreken ons zeer aan'.

Extra geld

De jury constateert dat vrijwilligers sterk gebaat zijn bij professionele faciliteiten, zoals training en kantoorbenodigdheden. Stadsdeelvoorzitter Van Waveren reageert hierop met een zoektocht naar een extra bedrag voor vrijwilligers in de begroting voor 2005, zo kondigt hij aan tijdens de uitreiking.

Naast de genomineerden noemt Van Waveren nog twee projecten met name: het duurzame en charismatische project joods-Marokkaanse dialoog van Synagoge West, buurman van de Islamitische basisschool As Siddieq, en de werkgroep 4 mei De Baarsjes, die tussen de verstoorde dodenherdenking van 2003 tot de gemeenschappelijke herdenking in 2004 was uitgegroeid van een duo naar een breed samengesteld platform met deelnemers als jongerencentra, de drie moskeeën, Turkse vrouwen, Marrokkaanse oudere mannen, Surinaamse groepen.

De jury kreeg meer dan twintig voordrachten. 'Alle van grote waarde voor de buurt', zo reageerde zij verrast en schrijft de kandidaten: 'De drie genomineerden staat bij elkaar symbool voor alle voorgedragen projecten en vertegenwoordigen gedrieën het scala aan maatschappelijke groeperingen, zien de maatschappelijke problemen onder ogen en hebben de moed daar iets aan te doen.'

Meer informatie:

Vrijwilligersprijs: Ruud Sjoerdsma, Vrijwilligerscentrale Amsterdam, 06-17144471,

Baarsjesdag: Joke Padmos, 06-20541756; Programma: www.baarsjes.amsterdam.nl