SP

Van harte beterschap, alternatieve begroting SP

Met haar eerste alternatieve begroting toont de SP aan, dat ook andere politieke keuzes mogelijk zijn. Keuzes die Nederland beter maken. Met hetzelfde geld kan het een stuk socialer en kunnen de minima er in koopkracht op vooruit gaan.

Een aantal hoofdpunten uit de alternatieve begroting:

- Onderwijs: geen nieuwe bezuinigingen, wel extra investeringen

- Zorg: geen No Claim in het ziekenfonds, terugdraaien van de pakketverkleiningen, verlaging werkdruk, aantal extra investeringen

- Sociale Zekerheid: herstel van de koppeling, geen bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid en ontslagvergoeding,

- Lastenverschuiving van lagere naar hogere inkomens, onder andere door extra lastenverlichting via een verlaging van de nominale ziekenfondspremie

- Niet verlagen van de winstbelasting

- Bezuinigingen op grote infrastructurele projecten, defensie, kosten reĂŻntegratietrajecten, en op bureaucratie in de zorg.

De volledige alternatieve begroting is te vinden op www.sp.nl.

Volgende week verschijnt een doorrekening van het CPB.

Meer informatie: Agnes Kant, (06) 51 262 918

18 sep 04 14:14