Digitale Gemeente Houten

Op de fiets naar de winkel

vrijdag 24 september 2004 - Bron: Fietsersbond Houten

Onder het motto 'Op de fiets naar de winkel' verzamelde een bonte stoet van fietsen met karren, aanhangers, bak(vis)fietsen, fietsambulances en het Brabants fietsharmonisch orkest zich op 18 september op het Plein van Houten.

Omdat ook winkeliers zitten te springen om goede en voldoende fietsparkeerplekken bij hun winkels werden op Het Plein enkele fietsklemmen met fietsparkeur ten toon gesteld. Met de uitdrukkelijke uitnodiging richting het gemeentebestuur om hier eens goed over na te denken.

De daaropvolgende behendigheidswedstrijd op Het Rond toonde aan dat het kan: snel en veel boodschappen vervoeren op de fiets. Kijk voor een foto-impressie op www.fietsersbond.nl/houten

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2004 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).