Gemeente Goes

Persbericht

Verplaatsing weekmarkt naar Oostwal

In week 39 begint de gemeente met de herinrichting van de Grote Markt in het kader van het Masterplan Binnenstad Goes. De werkzaamheden zijn naar verwachting in april 2005 afgerond. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de Grote Markt vinden de weekmarkten op dinsdag en zaterdag plaats op de Oostwal. De eerste marktdag op de Oostwal is zaterdag 18 september. Alle standplaatshouders die wekelijks een plaats innemen op de Grote Markt hebben een plaats aangewezen gekregen op de Oostwal. De marktbezoekers treffen op het tijdelijke 'marktplein' daardoor alle vertrouwde verkopers en hetzelfde uitgebreide assortiment aan als op de Grote Markt.

Om deze verplaatsing mogelijk te maken, gelden vanaf vrijdag 17 september 2004 tijdelijk de volgende maatregelen: In verband met de markten op dinsdag:

* zijn de parkeervakken en rijbanen van parkeerterrein Oostwal niet toegankelijk voor autoverkeer vanaf maandag 18.00 uur tot dinsdag 18.00 uur;

* kan het bevoorraden van de bedrijven aan de Oostwal tussen maandag 18.00 uur en dinsdag 18.00 uur niet plaatsvinden via het parkeerterrein Oostwal;

* is de rijbaan van de Oostsingel, tussen de Gasthuisstraat en de Oude Singel, op dinsdagen gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers, vanaf 06.00 uur tot 18.00 uur;
* wordt op dinsdagen op de Ringbaan aangegeven, dat doorgaand verkeer via de Oostsingel gestremd is en dat parkeerterrein Oostwal niet voor parkeren beschikbaar is;

* worden op dinsdagen op het gedeelte van de Heernisseweg tussen de Anjelierstraat en de Oostsingel gehandicaptenparkeervakken aangewezen;

* is het gedeelte van de Heernisseweg tussen de Oostsingel en de Anjelierstraat op dinsdagen vanaf 06.00 tot 18.00 uur slechts toegankelijk voor voetgangers en voor gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaatsen.

In verband met de markten op zaterdag:

* is parkeerterrein Oostwal vanaf vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 18.00 uur slechts gedeeltelijk toegankelijk.

Parkeerterrein Oostsingel blijft beschikbaar, evenals de parkeerterreinen aan de Oude Singel en de A. Joachimikade. Tussen 14 en 18 september 2004 vinden op parkeerterrein Oostwal voorbereidende werkzaamheden plaats in verband met de elektriciteitsvoorziening. Het terrein blijft in deze periode wel beschikbaar voor parkeren.