Nederlandse Taalunie

Linde van den Bosch nieuwe algemeen secretaris

Den Haag, 23 september 2004

Linde van den Bosch nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie per 1 november 2004

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft de Nederlandse Linde van den Bosch benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Het Comité van Ministers bestaat uit Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel , Maria van der Hoeven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Medy van der Laan, Nederlands staatssecretaris van Cultuur en Media en Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. Linde van den Bosch volgt per 1 november a.s. Koen Jaspaert op, die de Taalunie heeft geleid sinds april 1998.

In aansluiting op de studies Taal- en literatuurwetenschap (Tilburg) en Onderwijskunde (Utrecht) is Linde van den Bosch (41) in haar loopbaan actief geweest op het terrein van de Nederlandse taal en het onderwijs. Zowel ontwikkeling, beleid als management maakten deel uit van de functies die zij tot nu toe vervulde. Zo stond zij mede aan de wieg van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal. Van 1993 tot eind 1997 was ze al eerder werkzaam bij de Taalunie. Ze hield zich daar vooral bezig met het onderwijs in en van het Nederlands binnen het taalgebied. Als inspecteur verwierf zij ook inzicht in de praktijk van het onderwijs. De laatste jaren gaf zij leiding aan de unit primair en voortgezet onderwijs van de Citogroep. De vraag van de scholen, kwaliteitszorg, doorlopende leerlijnen en ICT waren daar belangrijke speerpunten van haar beleid. Onder andere als lid van het Platform Onderwijs Nederlands en het Taalforum is zij betrokken gebleven bij activiteiten van de Taalunie.

In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken.

Linde van den Bosch is bereikbaar voor extra toelichting of een interview. U kunt hiervoor contact opnemen met Koen Jaspaert, telefoonnummer + 31 6 25 03 04 62.

© Nederlandse Taalunie, 2000/2004 - alle rechten voorbehouden