MediaPlaza


Seminar Innovation in Security Introductie

Seminar Innovation in Security

Voor IT managers en security officers

Introductie

Donderdag 23 september 2004
Media Plaza, Utrecht

Security is al lang niet meer het exclusieve terrein van de IT-afdeling, maar is steeds vaker een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Dat betekent dat er bedrijfsbreed maatregelen genomen moeten worden, oplossingen moeten worden geïmplementeerd en het personeel dient zich bewust te zijn van alle gevaren. Vooral dit laatste is van belang; onderzoek toont aan dat in tweederde van de gevallen awareness een grote barriere vormt voor het bereiken van effectieve security!

Managers kunnen voornoemde activiteiten beter aansturen wanneer ze weten wat er speelt. Met andere woorden, zaken als awareness, en verander management zijn van het grootste belang. Dit seminar biedt informatie en praktijkervaring aan IT managers en security officers die de opdracht hebben informatiebeveiliging te implementeren met het oog op business continuity en betrouwbaarheid. Met de opgedane kennis krijgen zij een idee welke richting informatiebeveiliging op moet en kunnen ze een voorstel doen voor de aanpak binnen de organisatie.

Voor wie is dit seminar bedoeld?

* IT managers

* Security officers

* Security professionals

* EDP auditers

* Risico managers

U komt te weten:
Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van security technologie
Welke ervaringen bedrijven en overheidsorganisaties in Nederland hebben opgedaan met

* Patch management

* Risk management

* Mobile security

* Security management

* Hacking and penetration

Sponsor worden of een inhoudelijke bijdrage leveren? Wilt u sponsor worden van dit seminar of heeft u interesse in het verzorgen van een case presentatie, neemt u dan contact op met Marjan Vink, telefoonnummer 030 - 291 4116 of via e-mail marjan.vink@mediaplaza.nl
Security Plaza is een van de themagerichte plaza's die Media Plaza organiseert om vernieuwing op gang te brengen door het laten zien en ervaren van ICT-mogelijkheden. Deze plaza's bieden een totaalprogramma van seminars, workshops, experience, portal en een (fysieke en virtuele) community. Security Plaza is met name gericht op het bevorderen van de bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging.