Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

23/09/04 Koningin bij viering 50 jaar Bosschap

Hare Majesteit de Koningin is donderdagmiddag 23 september in Kroondomein Het Loo te Apeldoorn aanwezig bij de viering van 50 jaar Bosschap, het bedrijfschap voor het bos- en natuurterreinbeheer. Het centrale thema voor de jubileumviering is de huidige en toekomstige betekenis van bos en natuur voor onze samenleving. Onder het motto Bossen: natuurlijke kroonjuwelen in het landschap, zullen gastsprekers en gasten hun visies, ideeën en verwachtingen met elkaar uitwisselen.

Na de openingstoespraak door de voorzitter van het Bosschap, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, zullen drie sprekers hun visie geven op de stelling: Bossen: natuurlijke kroonjuwelen in het landschap. Mevrouw I.E.E. van Lippe-Biesterfeld, voorzitter van de stichting NatuurCollege, zal haar visie geven op de relatie tussen mens, bos en natuur. Drs. G.J. Cerfontaine, president & CEO van Schiphol Group, zal vooral ingaan op de vraag in hoeverre het profijtbeginsel van toepassing kan zijn op bossen en natuur. Dr. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, zal met name de maatschappelijke positie van de bos- en natuursector belichten.

Het Bosschap, het oudste bedrijfschap van Nederland, is in februari 1954 ingesteld voor ondernemingen op het gebied van de bosbouw en houtteelt.
Het behartigt de gemeenschappelijke belangen en bevordert economisch en ecologisch duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van de terreinbeherende organisaties. Ongeveer 1800 boseigendommen en 330 aannemers van boswerk staan geregistreerd bij het Bosschap. Alle commissies van het Bosschap, waarin werkgevers en werknemers samenwerken, presenteren zich tijdens de jubileumviering.

De Koningin zal de inleidingen volgen en aansluitend de presentatie van enkele commissies bezichtigen.