Gemeente Putten


Putten, 30 augustus 2004

Minigolf-middag voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten

2003 was het Jaar van de gehandicapten met als themas: bewustwording, toegankelijkheid en ontmoeting. De gemeente Putten wil hier in 2004 graag een vervolg aan geven. Daarom organiseert zij (in samenwerking met de ANGO, het Rode Kruis, de Stichting Welzijn Ouderen Putten, Het Anker, Mee Veluwe en De Zonnebloem)

op donderdag 23 september 2004 vanaf 13.30 uur

een MINIGOLF-middag voor inwoners van Putten

met een verstandelijke of lichamelijke handicap

bij Minigolf-Restaurant Terra Nova aan de Nijkerkerstraat 12.

Het programma luidt als volgt:

13.30 uur: ontvangst met koffie

14.30 uur: uitleg en spel minigolf

16.30 uur: soep met stokbrood en aansluitend een warm en koud buffet.

De eigen bijdrage is 5,-- per persoon. Deelnemers wordt verzocht zelf vervoer te regelen.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 10 september a.s. opgeven (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur) bij:


· ANGO Putten, mevrouw R. van Doornik, tel. 358054;


· SWO Putten, tel. 357078.

Om organisatorische redenen bedraagt het maximum aantal deelnemers 80. Als het aantal aanmeldingen hoger is, zal er worden geloot.