Universiteit van Amsterdam

Nieraandoening hangt samen met eiwitten van immuunsysteem


Promotie Geneeskunde


donderdag 23 september 10.00 uur

Het idiopathisch nefrotisch syndroom is een nieraandoening die vooral bij kinderen voorkomt. Een verstoring van de filtratie van het bloed in de nieren leidt bij deze patiënten tot eiwitverlies via de urine en tot oedeem. De oorzaak van het syndroom is vaak onduidelijk. Het nefrotisch syndroom gaat vaak samen met allergische klachten, waarbij cytokinen - eiwitten die geproduceerd worden door cellen van het immuunsysteem - betrokken zijn. José van den Berg toonde aan dat het idiopathisch nefrotisch syndroom geassocieerd is met een verhoogd voorkomen van type 2 cytokinen in het bloed. Deze eiwitten bleken het functioneren te beïnvloeden van de podocyten: epitheelcellen die in de nier betrokken zijn bij de filtratie van het bloed.

Mw. J.G. van den Berg: Immune-mediated podocyte injury and the nephrotic syndrome. Promotor is prof. dr. J.J. Weening.