Universiteit van Amsterdam

Synthetische polymeren karakteriseren met capillaire elektroforese


Promotie Scheikunde


donderdag 23 september 12.00 uur

Kathalijne Oudhoff bestudeerde de mogelijkheden van capillaire elektroforese (CE) voor het karakteriseren van synthetische polymeren. Ze toonde aan dat elektrokinetische scheidingen uitermate geschikt zijn voor het bepalen van de gemiddelde molmassa en de molmassaverdeling van zowel wateroplosbare als waterafstotende macromoleculen. Tevens is CE bijzonder geschikt voor het karakteriseren van de ladingsdichtheid en ladingsverdeling van polyelektrolyten. Oudhoff optimaliseerde verder een specifieke scheidingsmethode voor het bepalen van onzuiverheden in technische polyol producten. Ook onderzocht ze de mogelijkheid om neutrale polymeren te detecteren met contactloze geleidbaarheidsdetectie.

Mw. K. Oudhoff: Capillary electrophoresis for the characterization of synthetic polymers. Promotor is prof. dr. ir. P.J. Schoenmakers.