Universiteit van Amsterdam

Stemrevalidatie bij keelkankerpatiënten


Oratie Fonetische wetenschappen


donderdag 23 september 14.30 uur

Prof. dr. Frans J.M. Hilgers, hoogleraar Oncologisch gerelateerde stem- en spraakstoornissen, in het bijzonder die bij gelaryngectomeerden: Van verbazing naar vanzelfsprekendheid.

Kanker in het hoofd-halsgebied en de behandeling daarvan met behulp van chirurgie, bestraling en chemotherapie kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor functies als spreken, slikken, ademhalen en ruiken. Zeker na de volledige chirurgische verwijdering van het strottenhoofd, ofwel totale laryngectomie, is een revalidatie van de stem van de patiënt noodzakelijk. Frans Hilgers bespreekt in zijn oratie de geschiedenis van de stemrevalidatie bij keelkankerpatiënten in Nederland. Het startpunt is een voordracht uit 1925 door Hendrik Burger, de toenmalige hoogleraar Keel-, neus- en oorheelkunde in Amsterdam, en Louise Kaiser, de latere grondlegster van het Fonetisch Instituut. Zij bespraken een onderzoek bij een patiënt die tot hun verbazing goed kon spreken, ondanks de volledige verwijdering van zijn stembanden. Tegenwoordig is het herstel van de stem na een verwijdering van het strottenhoofd vanzelfsprekend geworden. De revalidatie met behulp van een zogeheten stemprothese kent in Nederland slagingspercentages van ongeveer 90%. Het huidige en toekomstige wetenschappelijke onderzoek richt zich onder meer op de verdere verbetering van de verstaanbaarheid van de patiënt, mede omdat het de verwachting is dat verwijdering van het strottenhoofd als behandeling nog lang nodig zal zijn.