Gemeente Amerongen


Vergadering overlegorgaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Het Overlegorgaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vergadert op donderdag
23 september 2004 van 09.30-12.00 uur in het gemeentehuis te Maarn. Deze vergadering is openbaar.

Besproken worden o.a. de onderwerpen:

· Bestedingenplan 2005

· Meerjarenplan 2004-2008

· Poorten en Bezoekerscentra

· Groene entree Amerongen

De agendastukken liggen op het gemeentehuis ter inzage vanaf dinsdag 21 september.