Gemeente Bedum


14 september 2004

Opscheppers Op donderdag 23 september aanstaande wordt de laatste paal voor de nieuwbouw van het gemeentehuis en het aangrenzende appartementencomplex geslagen. Dit gebeurt door burgemeester Wilte Everts en door iemand die indertijd van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om de voorkeur uit te spreken voor één van de drie ontwerpen voor de nieuwbouw. De gemeente wil op deze wijze benadrukken dat de stem van de bevolking nadrukkelijk doorklinkt in de nieuwbouw. Begin 2003 werd de bevolking gevraagd een voorkeur uit te spreken voor de drie ontwerpen. Het ontwerp van het Delfzijlster architectenbureau Jongsma/Dijkhuis bleek zowel de voorkeur van de Bedumer bevolking als die van het gemeentebestuur te hebben. Maar liefst 1.100 Bedumers maakten van de stemronde gebruik.

De handeling rond de laatste paal heeft plaats rond 15.00 uur. Afsluitend is er voor een beperkt aantal genodigden nog een hapje en een drankje in het Trefcentrum Bedum. De nieuwbouw wordt naar verwachting eind 2005/begin 2006 opgeleverd.Hetambtelijkapparaat, dat sinds 1988 op twee locaties is gehuisvest, komt op dat moment weer onder één dak. Dit gebeurt door burgemeester Wilte Everts en door iemand die indertijd van de straks heien zonder keien mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om de voorkeur uit te spreken voor één van de drie ontwerpen voor de nieuwbouw.

De nieuwbouw wordt naar verwachting eind 2005/begin 2 006opgeleverd. Het ambtelijk apparaat, dat sinds 1988 op twee locaties is gehuisvest, komt op dat moment weer onder één dak.

Meer weten over de nieuwbouwplannen? Selecteer de linker foto.