Erasmus


16-09-04: Economische evaluaties bij agressief non-Hodgkin lymfoom

Michel van Agthoven promoveert donderdag 23 september 2004 ( Woudestein, Senaatszaal, 16.00 uur) op zijn proefschrift Economische evaluaties bij agressief non-Hodgkin lymfoom.
Dit proefschrift bevat economische evaluaties van diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met agressief non-Hodgkin lymfoom (NHL). Daar veel NHL-patiënten een behandeling in een randomised clinical trial (RCT) wordt aangeboden, stond het verschil tussen behandelingen volgens de dagelijkse klinische praktijk (DKP) en RCT-behandelingen centraal.

Voor eerstelijns standaardchemotherapie komt de promovendus tot de conclusie dat kosten en effecten (overleving) niet verschilden tussen RCT en DKP bij patiënten jonger dan zestig jaar. Bij oudere patiënten waren de kosten elf tot dertien procent hoger bij een RCT. Echter, deze iets hogere kosten lijken gerechtvaardigd omdat vooral de diagnostiek adequater werd uitgevoerd in RCT's, wat cruciale implicaties voor de patiënt kan hebben. Bij jongere patiënten werd dit verschil in mindere mate gezien.
Mede vanwege veelbelovende toekomstige ontwikkelingen wordt RCT-inclusie aanbevolen. Uit een inventarisatie bleek echter dat artsen soms worden belemmerd in RCT-participatie door tijdgebrek, logistieke problemen en de procedure rond de medisch-ethische commissie.
Met betrekking tot de tweedelijnsbehandeling voor jongere patiënten (hoge-dosis chemotherapie met autologe stamceltransplantatie) kunnen het beste stamcellen uit perifeer bloed (in plaats van uit beenmerg) worden gebruikt, vanwege een betere kwaliteit van leven, minder dagen met koorts en lagere kosten. Voorts werd aangetoond dat de International Prognostic Index for Aggressive NHL, die wordt gebruikt voor het voorspellen van overleving, ook voorspellende waarde heeft voor de behandelingskosten. Informatie die van pas komt bij het van te voren inschatten van de doelmatigheid van nieuwe behandelingen.

Promotoren: prof.dr. F.F.H. Rutten, Economie van de gezondheidszorg en medische technology assessment, en prof.dr. P. Sonneveld, Hemato-oncologische farmacotherapie