Ingezonden persbericht


Persuitnodiging

Haarlem, 16 september 2004

Geachte redactieleden,

Op donderdag 23 september a.s. tekenen ruim 20 organisaties die actief zijn in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Zuid-Kennemerland een samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken zij af om hun activiteiten voor kwetsbare mensen met zorgmijdend gedrag op elkaar af te stemmen. Dit doen zij o.a. door deze mensen aan te melden bij het Schakelstation. Het Schakelstation koppelt een 'zorgmijder' aan een mentor van de betrokken organisaties. Door de centrale regie van het Schakelstation is het mogelijk de problematiek van deze groep mensen goed in beeld te brengen om zodoende adequatere hulpverlening te kunnen bieden, ook voor de langere termijn. Het Schakelstation is ondergebracht bij de GGD Kennemerland. Wethouder Grondel, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg OGGZ Kennemerland, zal het startsein geven aan de oprichting van het Schakelstation.

Hieronder treft u het programma aan:

11.00 uur Ontvangst
11.10 uur Opening door weth. R. Grondel, voorzitter van het bestuurlijk overleg OGGZ Kennemerland. 11.20 uur "Levenslang in zorg? Van papier naar praktijk". Door Frits Bovenberg, SPV en trainer bij GGZ-groep Europoort. 11.35 uur Feestelijke start van "Het Schakelstation" en ondertekening van de overeenkomst door de ketenpartners. 12.00 uur Begin van de Informatiemarkt en lunch.
Demonstratie van het cliëntvolgsysteem.
14.30 uur Einde markt en afsluiting.

De locatie:
De Lichtfabriek ( het Oliehuis) Minckelersweg 2, Haarlem. Een routebeschrijving is te vinden op: www.lichtfabriek.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leontien van der Kroon, communicatieadviseur van de GGD Kennemerland: 023 511 59 47 of 06 10 92 10 52; of Lida Samson, beleidsmedewerker OGGZ van de GGD Kennemerland: 023 511 59 32.

Met vriendelijke groet,

Anita Grotenhuis
hoofd afdeling Gezondheidsprojecten.

Met vriendelijke groet,

drs. Leontien van der Kroon
communicatieadviseur GGD Kennemerland
023 511 59 47
06 10921052
E-mailadres: lgmvanderkroon@hdk.nl
(werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag)