Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord op koers

Op uitnodiging van gedeputeerde Hans Schipper komen donderdag 23 september a.s. vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en andere betrokkenen bijeen om in een informele omgeving te praten over de stand van zaken rond de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord. De bijeenkomst vindt plaats aan boord van de Clipper Stad Amsterdam.

Vanuit de regio Noord-Holland Noord wordt zowel door bedrijfsleven als overheid hard gewerkt aan maatregelen die zijn gericht op een verbetering van het economisch klimaat in het noorden van onze provincie. Dit blijkt uit een groot aantal initiatieven: de oprichting van de twee RES-programmabureaus Halter in Balans en Kop en Munt, de Bedrijfsregios Noordkop en Noordwest Holland en het samenwerkingsverband NoordWest8.

Daadkracht en enthousiasme is er vanuit de regio dus genoeg. Met een bundeling van deze krachten in een ontwikkelingsmaatschappij zou Noord-Holland Noord nog sterker kunnen opereren.

Hans Schipper, gedeputeerde economie van de provincie Noord-Holland vertelt op 23 september meer over de stand van zaken rondom de oprichting van de ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland-Noord. Daarnaast is er tijd en ruimte om tijdens de vaartocht te praten met betrokkenen bij de oprichting van de ontwikkelingsmaatschappij vanuit provincie, locale overheden en bedrijfsleven.