Ingezonden persbericht


Manifestaties in vijf Europese steden tijdens rechtszaak van Maarten Blok

20-9-2004 Amsterdam

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak in Zweden van Maarten Blok, op 23 september a.s., zullen in vijf grote steden in Europa solidariteitsmanifestaties plaatsvinden. Namelijk in Göteborg, Stockholm, Helsinki, Oslo en Amsterdam. Een groep van 40 mensen uit Nederland zal naar Zweden afreizen om daar te demonstreren en het proces bij te wonen. Tevens zal er een actie plaats vinden om 11:00 uur bij het Concertgebouw te Amsterdam.
De manifestaties zijn niet alleen gericht tegen de uitlevering van de 23-jarige Amsterdamse fietsenmaker en zijn berechting in de omstreden rechtbank van Göteborg, maar ook tegen de misstanden bij de tientallen eerdere zaken bij die rechtbank n.a.v. de Eurotop aldaar in het voorjaar van 2001.
Een andere aanleiding voor de manifestaties is het hoger beroep in de strafzaak tegen de voormalige chef van politie, Håkan Jaldung, dat twee weken later plaats zal vinden. Deze politiechef, verantwoordelijk voor de situatie waarin Maarten werd opgepakt, is naar aanleiding daarvan aangeklaagd voor onwettige vrijheidsberoving en grove dienstfouten. Zijn eerdere vrijspraak deed veel stof opwaaien in Zweden. Meer informatie over de manifestaties op
http://www.steunmaarten.org/manifestatie.htm

Maarten werd al tijdens de zitting over zijn voorlopige hechtenis zwaar aangerekend dat hij zich (op juridische wijze) tegen zijn uitlevering heeft verzet. En hij werd bovendien persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de politieke aandacht die er was voor zijn uitlevering, onder meer door acties van zijn Steungroep, brieven aan de Minister van Justitie en vragen gesteld door parlementsleden, een zeer kwalijke zaak volgens de aanklager. Mede hierom moet er worden gevreesd voor het politieke karakter van de rechtszaak. Ook in eerdere zaken kregen mensen die ervan 'beschuldigd werden' politiek actief te zijn significant hogere straffen.

De rechtszaak
Maarten Blok wordt aangeklaagd voor het slaan van een politieagent bovenop een zeecontainer die deel uitmaakte van de omsingeling van de Hvitfeldtska school die aan demonstranten beschikbaar was gesteld. Hoewel de aanklager erkent dat videobeelden laten zien dat Maarten zich bovenop de container kalm gedroeg en geen agent sloeg stelt hij dat het gestelde dan wel op een ander moment plaats moet hebben gevonden. Het tijdstip dat in het vooronderzoek werd genoemd heeft men laten vallen en in de aanklacht wordt nu helemaal niet meer aangegeven op welk moment Maarten de agent zou moeten hebben geslagen. Dat het dossier voor de helft over een andere Nederlandse man gaat en dat alle getuigen elkaar wat betreft het uiterlijk van de verdachte tegenspreken, waarbij geen enkele beschrijving overeenkomt met Maarten's uiterlijk, wordt door hem afgedaan als irrelevant. De foto line-up uit het dossier, waarin Maarten's foto in kwaliteit wezenlijk
verschilt van de anderen, en waarin bovendien de letters NL in de hoek van deze foto zichtbaar zijn is uit het dossier verdwenen, er wordt gesteld dat deze nooit gebruikt is. Vier getuigen uit vier verschillende landen zullen Maarten's verhaal bij de zitting komen bevestigen. In de Zweedse rechtbank is echter gebleken dat politiegetuigen onfeilbaar worden geacht, ook al leggen ze tegenstrijdige verklaringen af. Vandaar dat moet worden gevreesd dat Maarten ondanks alles veroordeeld zal worden terwijl hij onschuldig is.

Meer informatie en achtergronden van Maartens zaak: www.steunmaarten.org

Steungroep Maarten: 06-42356735
Stig Centerwall (Zweedse advocaat): 0046 3113 6120

E-Mail: info@steunmaarten.org Website: http://www.steunmaarten.org

--
www.steunmaarten.org
www.supportmaarten.org
www.stödmaarten.se
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
e-mail: info@steunmaarten.org
info@stodmaarten.se