Gemeente Goes

Persbericht

Tweede bijeenkomst Jongerenplatform Goes

Donderdag 23 september van 16.00 uur tot ca. 17.15 uur komt het Jongerenplatform Goes voor de tweede maal bij elkaar. Jongeren tussen de 13 en 24 jaar praten in dit platform over allerlei zaken die hen aangaan. Zo'n twintig jongeren hebben zich voor dit platform opgegeven maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het is de bedoeling dat het platform een keer per maand bijeenkomt. De bespreking wordt gehouden in het Stadhuis aan de Grote Markt.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst YOUNG GOES ACTIVE, gehouden in het voorjaar. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat Goese jongeren geïnteresseerd zijn om samen met de gemeente onderwerpen te bespreken die voor hen van belang zijn. Zij kunnen hierover gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Ook kan het platform zelf activiteiten bedenken en uitvoeren. Eén van de eerste ideeën die tijdens de eerste bijeenkomst is genoemd, betrof het uitgaan voor 12-plussers. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer de stand van zaken voor alcoholvrij uitgaan besproken. Ook zal een toelichting gegeven worden door de Jongerenraad van Borsele die de nodige tips heeft voor het opzetten van jongerenparticipatie.