Ingezonden persbericht


Tilburg, 20 september 2004

UITNODIGING VOOR DE PERS

Thuis raken en thuis voelen

Beleid, bestuur en uitvoering in gesprek met vluchtelingen in Brabant

Op donderdag 23 september 2004, van 13.30 - 16.30 uur, organiseert het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant een conferentie in de raadszaal van de gemeente Tilburg. De conferentie is getiteld: Thuis raken en thuis voelen. Voor deze conferentie, waarbij de gemeente Tilburg als gastheer optreedt, zijn Brabantse beleidsmakers, bestuurders, uitvoerenden én vluchtelingen uitgenodigd. Het doel is een beleid te ontwikkelen dat daadwerkelijk leidt tot succesvolle integratie van vluchtelingen.

Aanleiding is de discussie over integratie en inburgering en de nieuwe koers die de overheid inzet voor haar integratiebeleid. Vluchtelingen komen aan het woord over hún ervaringen met integratie en inburgering.

Dialoog en daadkracht

Het PON heeft het initiatief genomen vanuit de idee dat er vaak te veel over de doelgroep en te weinig mét de betrokkenen zelf wordt gesproken. Bovendien wil het PON bevorderen dat het integratiebeleid op lokaal niveau dusdanig inhoud en vorm krijgt dat het beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde participatie en integratie van migranten. De gemeente Tilburg is als beleidsmaker geïnteresseerd in het verloop van de dialoog en neemt ook zelf een rol hierin.

Publicatie Thuis raken en thuis voelen
Behalve met de conferentie wil het PON ook door middel van een publicatie een bijdrage leveren aan de discussie over integratie in zijn algemeenheid en die van vluchtelingen in het bijzonder. Mohammad Nazar Soroush, ooit zelf uit Iran naar Nederland gevlucht, sprak met zestig vluchtelingen die inmiddels een weg in de nieuwe samenleving vonden. De gesprekken voor dit onderzoek vormen het basismateriaal voor de PON-publicatie Thuis raken en thuis voelen. Integratie en participatie van vluchtelingen, geschreven door Marianne van Wezel en Mirjam Smulders. Deelnemers aan de conferentie ontvangen een exemplaar van het boekje.

Uitnodiging

De pers is van harte welkom op de conferentie. Voor meer informatie over het programma en inhoud van de conferentie kunt u contact opnemen met het PON: Mirjam Smulders en Marianne van Wezel, telefoon (013) 535 15 35.

---- --