Gemeente Goudagezamenlijk persbericht
gemeente Gouda en woningstichting het Volksbelang 17 september 2004

sloop muroplastlocatie van start!

Op maandag 20 september starten de voorbereidende werkzaamheden van de sloop van de Muroplastlocatie op de hoek van de Turfsingel en het Moordrechtse Verlaat. Na een jarenlange en intensieve voorbereiding van veel (in)direct betrokkenen start hiermee het eerste bouwproject in het kader van de wijkontwikkeling van Korte Akkeren.

Op donderdag 23 september zullen wethouder Ton van Huut en directeur-bestuurder Peter de Klerk om 16:15 uur gezamenlijk de feitelijke start van de sloopwerkzaamheden feestelijk inluiden. De direct omwonenden en belanghebbenden zijn op maandag 13 september al door Het Volksbelang en de firma Vlasman nader geïnformeerd over de aanpak en de planning van de sloopwerkzaamheden. Beide organisaties verwachten dat de sloop ongeveer 13 weken zal duren.

bouwkranen

Als alles volgens planning verloopt, verwacht Het Volksbelang dat de bouw van 34 luxe appartementen rond maart 2005 daadwerkelijk van start kan gaan.
Het Volksbelang zal zich samen met de participanten in de beheergroep Muroplast, waarin buurtbewoners en professionals samenwerken, inzetten om de overlast tijdens de sloop- en nieuwbouw zo gering mogelijk te houden.

herbestemming panelen

De tien beschilderde panelen die de voormalige Muroplast vanaf mei 2002 hebben opgesierd zullen een herbestemming krijgen onder de brugdekken van de Rabatbrug, de Guldenbrug en aan t Buurtje bij de firma Uniqema. Het Volksbelang is nog in gesprek met de beheerder van de parkeergarage om met de resterende vier panelen de parkeerplaats wat op te vrolijken.

wijkontwikkeling

Korte Akkeren is, naast Gouda Oost, een wijk waar wijkontwikkeling plaatsvindt. Gemeente en corporaties investeren de komende jaren in zowel de sociale als de fysieke structuur van de wijken. Verbetering van de leefbaarheid in de wijken is hierbij het gezamenlijke doel.


-- einde bericht --