Gemeente Leiden

Let op! Dit persbericht bestaat uit twee pagina's.

Visser 't Hooft Lyceum pakt zwerfafval rond de school aan

Donderdagmiddag 23 september om 16.00 uur ondertekenen wethouder Van der Sande (wijkbeheer) en de heer Heitmeyer, directeur van het Visser 't Hooft Lyceum, een convenant voor het verminderen van het zwerfafval rond de school.

Zwerfvuil rond de school; klagende buurtbewoners: voor het Visser 't Hooft Lyceum is de maat vol. Het lyceum wil een bijdrage leveren aan het verminderen van die overlast en heeft hiervoor in samenwerking met de sector Wijkbeheer een plan van aanpak opgesteld. Het Visser 't Hooft Lyceum is hiermee de tweede school in Leiden die het zwerfafval gaat aanpakken. Het Bonaventura College ondertekende oktober vorig jaar eenzelfde convenant. De resultaten van deze samenwerking met Wijkbeheer zijn succesvol. De overlast van het zwerfafval rond het Bonaventura College is aanzienlijk afgenomen sinds het convenant in werking is.

Aanpak

Het plan van aanpak richt zich op drie punten:

1. Meer mogelijkheden voor de scholieren om hun afval weg te gooien. De gemeente stelt 10 evenementencontainers beschikbaar aan de school. Deze worden geplaatst op het schoolplein, rondom de school en als aanvulling op de afvalbakken op de zogenoemde 'snoeproute'. De school draagt zorg voor het legen van de containers en het afvoeren van het afval. De 'snoeproute' omvat een aantal straten rond de school. In deze straten bevinden zich een aantal afvalbakken en een blikvanger en als aanvulling hierop worden 12 evenementencontainers geplaatst.
2. De school besteedt aandacht aan het onderwerp 'zwerfafval'. Het Visser 't Hooft Lyceum plaatst vanaf het nieuwe schooljaar 2004/2005 het item zwerfafval op het lesrooster van de brugklassers. Zij maakt hiervoor gebruik van de zwerfafval box die speciaal voor middelbare scholieren is ontwikkeld door de Stichting Nederland Schoon.
3. Extra toezicht op naleving van de regels
Reinigingscontroleurs en de wijkagent houden extra toezicht op het naleven van de regels door de scholieren.

Scholenproject Stichting Nederland Schoon

De ondertekening van het convenant sluit aan bij het scholenproject van de Stichting Nederland Schoon. Vanaf september 2004 tot januari 2005 loopt de 'Schoonste school-wedstrijd'. Scholen in heel Nederland worden opgeroepen om mee te doen met de competitie voor de schoonste school van Nederland. Daarnaast hebben scholen de mogelijkheid om een gratis oliedrum voor afval en posters voor in en rond de school te bestellen.

Leiden ruimt op!

De aanpak van vervuiling rond scholen maakt deel uit van het project 'Leiden ruimt op!' Onder die noemer zet de dienst Milieu en Beheer gedurende drie jaar extra mensen en middelen in om de stad op te ruimen en opgeruimd te houden.

Noot voor de redactie:
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant op donderdag 23 september om 16.00 uur in het Visser 't Hooft Lyceum, Vijf Meilaan 137, Leiden.

Nadere informatie:
Anastasia Marneth, afdeling Communicatie dienst Milieu en Beheer, tel. (07) 516 77 04.

---- --