Platform Biologica


Donderdagmiddag 23 september, van 14:00 tot 15:35 uur: Uitreiking ANNA-natuurprijs aan Hemelrijksche Hoeve

Persbericht 14 september 2004

Op de grens van het bos en de graslanden van biologisch-dynamisch melkveebedrijf de Hemelrijksche Hoeve in Biezenmortel woont sinds kort een dassenfamilie. Het is geen toeval dat de das hier is komen wonen. Dat is te danken aan de inspanningen van de boer. Voor deze inzet ontvangt melkveehouder Johan Martens op donderdagmiddag 23 september de ANNA-natuurprijs van Biologica en CLM. Bij de uitreiking zal Biologica toelichten wat het doel van deze stimuleringsprijs is en waarom de Hemelrijksche Hoeve heeft gewonnen.

Aansluitend op de prijsuitreiking, van 15:35 tot 16:15 uur:

Loop mee in de voetsporen van de das

Waarom is de das bij de Hemelrijksche Hoeve komen wonen? Dat antwoord kunt u op donderdagmiddag 23 september zelf ervaren. Johan Martens neemt u mee over zijn bedrijf, letterlijk in de voetsporen van de das, zodat u zelf kunt ruiken en voelen waarom de das hier een veilig thuis heeft gevonden. In de beschutting van de rijen bladramanas struint de das elke avond langs de grasvelden op zoek naar wormen en mestkevers. Bij het Hoornmankenven komt hij altijd water drinken. Met een beetje geluk kunt u de pootafdrukken nog in het modderige sediment zien staan. Via de houtwallen volgen we het spoor naar de bosrand waar de dassenburcht ligt. Johan Martens vertelt onderweg welke natuurmaatregelen hij getroffen heeft om het de das naar zijn zin te maken.

Komt u ook?
Wij nodigen u hierbij uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de ANNA-natuurprijs en aansluitend mee te lopen in de voetsporen van de das. Het is niet noodzakelijk maar wel handig om te weten of u komt. Meldt u aan via: steenbruggen@platformbiologica.nl.

Lokatie:
Hemelrijksche Hoeve, Gommelsestraat 30, 5074 RA Biezenmortel (NB). Kijk voor de routebeschrijving op: www.hemelrijkschehoeve.nl.

Meer info: klik hier

Einde persbericht

---

Meer info:

Biologica, Annelijn Steenbruggen, tel. 030-2339982.