Gemeente Haarlem


21-09-2004

Uitnodiging persconferentie onderzoek "Grote projecten in Haarlem".


Donderdag 23 september a.s. om 10.00 uur presenteert de heer T. Vreugdenhil namens de Rekenkamercommissie (RKC) de belangrijkste resultaten van het onderzoek "Grote projecten in Haarlem".

Het onderzoek is uitgevoerd door Deloitte Accountants.
De Rekenkamercommissie doet aanbevelingen aan de Raad op basis van de conclusies van het onderzoek en de schriftelijke reactie van het college van B&W.

Het onderzoek wordt behandeld in de commissie SO op donderdag 30 september om 19.30 uur en in de Raad van woensdag 13 oktober.

Het onderzoeksrapport en de aanbevelingen zijn woensdag 22 september digitaal beschikbaar of kunnen om 17.00 uur opgehaald worden op het stadhuis bij de RKC.

De persconferentie vindt plaats om 10.00 uur op het Stadhuis.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamercommissie mevrouw E. van Dam tel. 023-5113129


E. van Dam
023-5113129
Evdam@haarlem.nl

---- --