Gemeente Rotterdam

21 september 2004

Persuitnodiging

Wethouder Geluk jurylid bij eerste debat over Islam en Integratie

Wethouder Geluk (Onderwijs en Integratie) is donderdagavond 23 september te gast bij het eerste debat over Islam en Integratie. Geluk gaat bij Hogeschool INHOLLAND luisteren naar een discussie tussen Rotterdamse moslimjongeren. Zij debatteren volgens de formule van het bekende tv-programma Het Lagerhuis. Geluk treedt daarbij op als jurylid. De discussie maakt deel uit van de serie interne debatten, waarmee het Rotterdam-debat; Islam en Integratie begint. Het is de enige sessie in de Nederlands etaal.Hetjongerendebatbegintom19.00uur.DeorganisatieisinhandenvanhetPlatformBuitenlandersRijnmond.Voorafgaandvindtom18.00uureenpersconferentieplaats.DeHogeschoolisgevestigdaandePosthumalaan90.

noot voor de redactie/

Gemeente Rotterdam