Gemeente Dongeradeel---

Inspraakprocedure vergistingsinstallatie Ternaarderweg 4

Om te voldoen aan het gestelde in de Inspraakverordening van de gemeente Dongeradeel en op grond van artikel 6a WRO, maken burgemeester en wethouders bekend, dat met ingang van 23 september 2004 gedurende 4 weken in het gemeentehuis aan de Koningstraat 13 te Dokkum het plan ter inzage ligt voor het bouwen van een vergistingsinstallatie op het perceel Ternaarderweg 4 te Holwerd.

Het plan ligt voor inspraak ter inzage in het kader van te voeren vrijstellingsprocedures volgens artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovenvermelde termijn stellen wij een ieder in de gelegenheid een reactie te geven en wel tot 21 oktober 2004. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. W. de Vries, tel.:(0519) 574 429.