Gaia

Na onderhoud vandaag tussen minister demotte en gaia, animaux en peril en veeweyde:

Minister demotte zal met gaia, animaux en peril EN veeweyde verder overleggen over nieuw initiatief voor wilde dierenwelzijn in circussen

Dierenorganisaties nemen de uitnodiging aan om zo snel mogelijk tot efficiënte maatregelen te komen

23 september 2004


GAIA, ANIMAUX EN PERIL en VEEWEYDE zullen met minister voor dierenwelzijn Rudy Demotte verder overleggen over het initiatief dat hij wil nemen voor het welzijn van dieren in circussen. Dat heeft minister Demotte vandaag tijdens een drie uur durend onderhoud met de afgevaardigden van de dierenorganisaties afgesproken.

Tijdens het onderhoud dat in een zeer open sfeer verliep, gaf de minister toelichting bij het akkoord dat hij begin september sloot met een aantal circussen nadat de Raad van State begin augustus zijn Koninklijk Besluit schorste waarmee de minister wilde zoogdieren in circussen wilde verbieden. GAIA, ANIMAUX EN PERIL en VEEWEYDE kanten zich tegen dat akkoord met de circussen dat tijgers, panters, beren en andere wilde roofdieren en olifanten toelaat, dieren die het ergst lijden in circuskooien. In zijn huidige vorm zal dat akkoord in de praktijk geen echte verandering ten goede teweegbrengen. Integendeel. De dierenorganisaties eisen garanties dat de situatie van de circusdieren en meer bepaald de wilde dieren, werkelijk verbetert. Minister Demotte verduidelijkte dat het om een kaderakkoord gaat dat op verschillende punten nog moet ingevuld en verfijnd worden. De minister verzekerde GAIA, ANIMAUX EN PERIL en VEEWEYDE dat hij daarover een volgend onderhoud zal beleggen met de dierenorganisaties. GAIA, ANIMAUX EN PERIL en VEEWEYDE zijn over een zaak alvast tevreden: er komt verder overleg met de minister. Maar ze willen boter bij de vis. Het mogen geen schijnmaatregelen worden. De maatregelen moeten de toestand echt veranderen. In afwachting gaat de campagne tegen het misbruik van wilde dieren in circussen onverminderd door. Reageer op dit bericht!

GAIA HomePage
Paleizenstraat 90
1030 Brussel
Tel: +32 2/245.29.50 Fax: +32 2/215.09.43 Email: info@gaia.be