Gemeente Zaanstad

Alle kinderen moeten kunnen sporten

donderdag 23 september 2004

De gemeente Zaanstad stelt dit jaar een bedrag van 16.700,- ter beschikking aan de Stichting Jeugdsportfonds. De stichting, die werkzaam is in het ROA-gebied, biedt kinderen en jongeren tot 21 jaar de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging als ouder(s) of verzorger(s) geen geld hebben om contributie en sportkleding te betalen. De stichting verwacht dit jaar ongeveer tachtig aanvragen te honoreren. Met de bijdrage aan het Jeugdsportfonds wil de gemeente het sporten onder de jeugd in Zaanstad stimuleren.

De stichting Jeugdsportfonds is in 1999 opgericht. Onder het motto "Geen Buitenspel maar Voordeelregel" biedt het Jeugdsportfonds kinderen en jongeren in achterstandssituaties een sportkans. Sporten is niet alleen gezond, maar kan ook een positieve uitwerking hebben op sociale vaardigheden. Door in verenigingsverband te sporten, leren jongeren om te gaan met regels en samen te werken met anderen.

Aanvragen voor het Jeugdsportfonds komen binnen via "intermediairs": professionals die zich bezighouden met de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren, zoals jeugdhulpverleners, huisartsen, leerkrachten en maatschappelijk werkers. De aanvragen worden meteen behandeld zodat het kind binnen twee tot drie weken kan beginnen op een sportclub. Het is níet de bedoeling dat ouders zelf hun kinderen aanmelden.

Per kind stelt het fonds jaarlijks een bedrag vast waarmee contributie en sportkleding worden bekostigd. Dit is maximaal 225,- per kind per jaar. Het fonds keert geen geld uit, maar regelt de betaling rechtstreeks met sportverenigingen en leveranciers van sportkleding. Vorig jaar konden tweeënvijftig kinderen sporten dankzij het Jeugdsportfonds. Zaanstad ondersteunde de stichting toen met een bedrag van 10.000.

Intermediairs kunnen fondsaanvragen voor kinderen en jongeren in Zaanstad indienen via Sportservice Zaanstad, telefoon: 075 - 653 99 70, e-mail: info@sportservicezaanstad.nl.

Sportservice Zaanstad is een zelfstandig servicepunt voor allerlei informatie over sport. Aanvragen kunnen ook rechtstreeks ingediend worden bij de Stichting Jeugdsportfonds, telefoon: 06-51371373, e-mail: harrie.postma@jeugdsportfonds.nl Website: www.jeugdsportfonds.nl