Provincie Overijssel

Provincie houdt Carbo Ekoblok aan meldingsplicht

Gedeputeerde Staten leggen Ekoblok B.V. en Carbo Group B.V. Almelo een last onder dwangsom op van EUR 5.000,- voor iedere keer dat een ongewoon voorval niet of niet tijdig wordt gemeld aan de provincie. Het bedrijf wordt hiermee nogmaals gewezen op de meldingsplicht als er zich iets voordoet dat niet onder de normale bedrijfsvoering valt.

Reden voor het besluit van het college is dat Ekoblok sinds april vier ongewone voorvallen niet binnen 30 minuten gemeld heeft, terwijl ze dat wel moet doen op basis van de milieuvergunning. Het gaat om kleine brandjes, rookontwikkeling en een defect in de filterinstallatie waardoor as en roet zich in de omgeving verspreidden. De provincie eist dat het bedrijf zich houdt aan de meldingsplicht en heeft daarom nu een last opgelegd, tot een maximum van EUR 25.000,- . Ekoblok is een bedrijf dat zich bezig houdt met de productie van houtskool.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

© 2004 Provincie Overijssel