Digitale Gemeente Houten

Ouderen kunnen langer wonen in Woonstede (Linzenoord/ Gierstoord)

donderdag 23 september 2004 - Bron: Woningstichting dr Schaepman

Ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek dat Woningstichting dr Schaepman en de Stichting Welzijn Ouderen Houten in 2003 onder de bewoners van de Woonstede hebben laten uitvoeren. Uit het onderzoek kwamen een aantal bouwtechnische wensen van de bewoners naar voren. Op 4 oktober wordt gestart met de werkzaamheden die aan deze wensen tegemoet komen.

Gevel Linzen-oord
Het meest ingrijpende is de aanpassing van de gevel van de Linzen-oord. Daar waar nu platen van gewassen grind in de gevel zitten wordt de gevel uitgebouwd en komen er nissen die van glas voorzien zijn. Hierdoor worden de gangen, daar waar de nissen zitten, breder en kunnen de bewoners elkaar makkelijker passeren. Ook het aanzien van de Linzen-oord zal aanzienlijk veranderen. Op de tekening ziet u een schets van de nieuwe situatie.

In de woning
Alle woningen die via de hoofdingang bereikt worden krijgen een video- en intercominstallatie. Hiermee kunnen de bewoners zien wie er voor de deur staat. Alle algemene deuren worden automatisch. De drempel van de voordeuren van de woningen aan de Linzen-oord worden verlaagd en de deuren krijgen een seniorenslot. Tot slot zullen de betonnen balkons van de Linzen-oord vervangen worden door geperforeerde balkonhekken die hetzelfde zijn als de Gierst-oord. Tevens worden de balkonvloeren verhoogd.

Informatie aan de bewoners
In januari zijn de bewoners geïnformeerd over de plannen. Er is een bouwcommissie van bewoners opgericht die onder andere advies gegeven heeft over de kleuren. Alle bewoners hebben een informatieboekje ontvangen waarin de werkzaamheden uitgebreid beschreven zijn. Tijdens de werkzaamheden is er wekelijks een spreekuur van de opzichter waar de bewoners met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.

De werkzaamheden zullen tot eind december duren.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2004 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).