Stichting Begaclaim

Persbericht d.d. 3 juni 2004

Arrest in zaak Begaclaim op 23 september

In de aanhangige procedure in hoger beroep voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage tussen enerzijds de Stichting Begaclaim, anderzijds de Staat der Nederlanden en de Vereniging voor de Effectenhandel i.l., heeft het Gerechtshof nader bepaald dat arrest zal worden gewezen op donderdag 23 september 2004. Over de inhoud daarvan valt in dit stadium niets te zeggen.


---

Dit bericht wordt verspreid door de Stichting Begaclaim, mede namens Koninklijke Begemann Group N.V.

Nadere informatie: Mr P. van Schilfgaarde, De Brauw Blackstone Westbroek, tel.: 070-328 55 68.
|        |
|[pic]      |
|        |
|        |

---- --