Gemeente Grave

23 september; Informatieavond 30km/u zone in de Zittert

Donderdag 23 september aanstaande wordt er een informatieavond gehouden om de bewoners van de Zittert en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken over de invoering van de 30km/u zone in de Zittert en de verkeerssituatie rondom de Hemelvaartskerk aan de Dr. Wierstraat.

Deze avond wordt gehouden in Gemeenschapshuis Katrien aan de Brugstraat 13 te Grave, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om deze avond te bezoeken, kunnen vanaf vrijdag 24 september aanstaande de plannen inzien bij de informatiebalie van de sector ROB in het stadhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Roefs telefoon 417415 of dhr. G. Baltussen, telefoon 477276.