Gemeente Dordrecht

Persbericht Dordrecht
De persberichten zijn een uitgave van de afdeling Communicatie van de gemeente Dordrecht Adres redactie:

Afdeling Communicatie
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Bespreking onderzoek Wijnstraat 115 openbaar
De fracties in de gemeenteraad willen de onderzoeksrapportage over de verkoop van het pand Wijnstraat 115 bij nader inzien agenderen voor openbare behandeling. Eerder had de commissie Ruimte & Economie besloten de behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden om daarmee de privacy van de verkopende partij zoveel mogelijk recht te doen.

Openbaar
Nu de inhoud van de rapportage publiekelijk bekend is gemaakt, zijn de fracties van mening dat de politiek-bestuurlijke beoordeling van de rapportage in de openbaarheid besproken moet worden.

Behandeling in de commissie
De voorzitter van de commissie Ruimte & Economie heeft besloten gebruik te maken van de spoedprocedure om zo de commissie-agenda van donderdagavond 23 september 2004 te kunnen aanpassen. De commissie heeft het laatste woord. Zij kan besluiten dit onderwerp inderdaad te behandelen, maar zij kan ook besluiten de behandeling van de onderzoeksrapportage uit te stellen tot een volgende commissievergadering.

Commissievergadering
De commissie Ruimte & Economie vergadert op donderdag 23 september om 20.00 uur in vergaderzaal 1 van het Stadskantoor. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden op www.dordrecht.nl/commissies.