Gemeente Capelle a/d IJssel

Vergadering WOP Schollevaar 23 september 2004

Op donderdag 23 september 2004 om 19.30 uur vindt het Wijkoverlegplatform Schollevaar plaats.
De vergadering wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4.

Op de agenda staan onder meer: de gevolgen van de verbouwing van Bermensteyn voor de omgeving, de stand van zaken van de verdubbeling van de Hoofdweg, bezuinigingen van het Openbaar Vervoer,
presentatie uitkomsten bewonersenquête 2003, bewonersondersteuning, stand van zaken activiteiten WOP-werkgroepen, stand van zaken wijkleefbaarheidsbudgetten, werven leden voor het bestuur WOP Schollevaar. Ook komen alle lopende zaken uit de wijk aan de orde. Voorzitter is mevrouw Steenwoerd.

Spreekuur wijkwethouder
Voorafgaand aan de vergadering houdt wijkwethouder Aart-Jan Moerkerke spreekuur. Hiervan kunt u alleen gebruikmaken na telefonische aanmelding op telefoonnummer 010-2848232. Het spreekuur begint om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4.

Spreekuur buurtagent
Tevens houdt de buurtagent een half uur voorafgaand aan de vergadering (19.00 uur tot 19.30 uur) spreekuur in de Ontmoetingskerk. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.