Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Postbank BeleggersBarometer vrijwel ongewijzigd op 116 punten Beleggers afwachtend ondanks aanhoudend positivisme

Amsterdam, 23 september 2004 De Postbank BeleggersBarometer is vrijwel onveranderd geëindigd op 116 punten. Hoewel het beleggersvertrouwen dus bijna gelijk is aan dat in juli (117) zijn beleggers aanhoudend optimistisch over de verwachte waardeontwikkeling van hun beleggingen, ondanks de soms forse dalingen van hun portefeuille over de afgelopen zes maanden. Overigens zetten veel particulieren het geld dat ze overhouden liever op een spaarrekening dan dat ze het beleggen. Degenen die wel extra geld gaan beleggen, zijn vooral geïnteresseerd in aandelen op de Nederlandse beurs en in beleggingsfondsen.

Twee van de vijf Nederlandse particuliere beleggers (38%) denken de komende drie maanden na hun vaste en noodzakelijke uitgaven geld over te houden. Van degenen die het geld besteden, gaat 64% vooral sparen. Van de totale groep Nederlandse particuliere beleggers heeft een op de acht (13%) de mogelijkheid en de intentie nieuw geld te gaan beleggen.

Nederlandse aandelen in trek
Particulieren die momenteel willen beleggen, zijn vooral geïnteresseerd in aandelen op de Nederlandse beurs. Daarnaast geeft een groot gedeelte van hen aan beleggingsfondsen te willen aankopen. De meeste beleggers die nu niet de intentie hebben aan te kopen zeggen op langere termijn wel beleggingsfondsen te willen aankopen. Voor beide groepen beleggers geldt overigens dat er een sterke relatie is met wat men nu al in portefeuille heeft (aandelenbeleggers kopen aandelen, beleggingsfondsbeleggers kopen beleggingsfondsen).

Themavraag augustus:

Ondertoon constant optimistisch
Meer dan in voorgaande maanden gaven beleggers in augustus aan dat de waarde van hun portefeuille gedurende de afgelopen maanden is gedaald. Toch blijft het gros van de beleggers optimistisch over de toekomst. Dit komt onder meer tot uiting in de AEX Voorspeller. Beleggers verwachtten in augustus -toen de AEX stand gemiddeld 319 was- een AEX stand van 327 in november.

Het is opvallend dat beleggers constant optimistisch zijn over het toekomstig verloop van de AEX. De AEX Voorspeller is vanaf januari 2004 toegevoegd aan het maandelijkse onderzoek van de Postbank. Sindsdien is gebleken dat als de particuliere belegger 3 maanden vooruit kijkt, hij steeds een stijging van de AEX van rond de 2,5% ziet.

De Postbank BeleggersBarometer meet het vertrouwen van alle Nederlandse particuliere beleggers. De index is ontwikkeld door Postbank in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en wordt mede uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in Amsterdam. De Postbank BeleggersBarometer heeft als minimale waarde

0, wat staat voor heel pessimistisch; bij de waarde van 100 is de stemming neutraal en bij 200 extreem optimistisch.

De AEX Voorspeller geeft de verwachting weer van alle Nederlandse particuliere beleggers voor de stand van de AEX-index over drie maanden en aan het einde van het jaar. De AEX Voorspeller wordt maandelijks gemeten vanaf januari 2004. De AEX Voorspeller heeft geen invloed op de stand van de Postbank BeleggersBarometer.

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Postbank N.V. afdeling Persvoorlichting, Mark Beers, tel: (020) 584 64 25.


---

ATTENTION:
The information in this electronic mail message is private and confidential, and only intended for the addressee. Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without copying or opening it.

Messages and attachments are scanned for all viruses known. If this message contains password-protected attachments, the files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain. Always scan attachments before opening them.

---