Gemeente Sneek


Maatregelen bestrijden hondenpoep
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeente van Sneek een krediet van 110.000,-- voor investeringen die noodzakelijk zijn om het (anti-)hondenpoepbeleid uit te kunnen voeren. Tevens stelt het college voor de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen.

Dit voorstel vloeit voort uit de notitie 'Jij een hond, ik geen stront', die de gemeenteraad in juni 2003 vaststelde. Het algemene uitgangspunt van deze notitie was dat het openbaar gebied niet door hondenpoep mag worden bevuild. Om dit te bereiken stellen burgemeester en wethouders een combinatie van verschillende maatregelen voor.

In de eerste plaats wil het gemeentebestuur het verplicht stellen dat honden alleen aangelijnd worden uitgelaten én dat de hondenpoep wordt opgeruimd. Hondenuitlaters moeten dan dus altijd een schepje of iets dergelijks bij zich hebben. Daarnaast moeten in de buurt van woonwijken losloopgebieden komen, waar honden - mits onder toezicht - los mogen lopen. Ook in de losloopgebieden wordt het opruimen van poep verplicht.

Het gevraagde krediet wordt besteed aan de aanschaf van hondenpoepbakken en de inrichting van losloopgebieden. Om te stimuleren dat hondenbezitters de poep opruimen, wil het gemeentebestuur namelijk speciale afvalbakken aanschaffen, die zowel bij de losloopgebieden worden geplaatst als op andere plaatsen in de stad. En natuurlijk moet ook een bedrag worden uitgetrokken voor het inrichten van de losloopgebieden.

De wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sneek zijn nodig om het gemeentebestuur de mogelijkheid te geven losloopgebieden aan te wijzen énn om hondenuitlaters de verplichting te kunnen opleggen dat ze een schepje bij zich hebben dat ze moeten laten zien als daar bij controle om wordt gevraagd.

Omdat het college handhaving van de gestelde regels van groot belang vindt, zal toezicht worden gehouden op de plicht om de hondenpoep op te ruimen. Toezichthouders zullen het gewenste gedrag waar nodig kunnen afdwingen.

© copyright 2004 Gemeente Sneek - Laatste wijziging: 22-9-2004