Veiligheidswijzer 2004 2005

Regio 23-09-2004 - Een gezamenlijke uitgave van Politie, Brandweer, GHOR en GGD in Hollands Midden De politie Hollands Midden, de regionale Brandweer Hollands-Midden, de GGDen Zuid-Holland Noord en Midden Holland en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) brengen de Veiligheidswijzer 2004 2005 uit.

Het boekwerkje informeert over aspecten van veiligheid, bereikbaarheid en taken van de verschillende samenwerkende diensten. De uitgave wordt in een oplage van 280.000 exemplaren vanaf maandag 27 september tot vrijdag 1 oktober huis-aan-huis verspreid onder alle inwoners van de regio Hollands Midden.

Inwoners die bij hun brievenbus hebben aangegeven geen ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen ontvangen, herkenbaar aan de ja/nee en nee/nee stickers, ontvangen de Veiligheidswijzer niet.

Na 4 oktober kunnen zij deze alsnog aanvragen bij Politie Hollands Midden, tav. Bureau communicatie, postbus 4240, 2350 CE Leiderdorp of per e-mail: info@hollands-midden.politie.nl