Politie Flevoland

Project Buurtouders van start

Almere 23-09-2004 - Wethouder Smeeman heeft woensdag 22 september de officiële start verzorgd van het project Buurtouders Almere. Dit project heeft tot doel het contact tussen jongeren en buurtbewoners te verbeteren. De buurtouders zullen vooral te zien zijn in het Stadshart en de Stedenwijk.

De Buurtouders Almere is een zelfstandige, onafhankelijke stichting die nauw samenwerkt met gemeente, politie, woningbouwverenigingen en diverse welzijnsinstellingen. Ze richten zich voornamelijk op het verbeteren van de communicatie tussen jongeren, ouders, buurtbewoners en instanties, het organiseren van activiteiten voor jongeren, het houden van toezicht om overlast tegen te gaan.

Ook moeders

In andere steden in Nederland hebben de buurtvaderprojecten al hun succes bewezen. In Almere doen ook moeders mee. De Buurtouders moeten een afspiegeling zijn van de multiculturele samenleving in de Stedenwijk en het Stadshart. In sommige culturen, zoals bijvoorbeeld de Antilliaanse, hebben moeders meer overwicht dan de vaders. Vandaar dat in Almere gewerkt wordt met buurtouders. Voor zover bekend is dat uniek in Nederland.

Vrijwilligers

De Buurtouders Almere bestaan nu uit in totaal tien buurtouders. Ze doen dit vrijwillig en krijgen alleen de onkosten betaald. De ouders zijn geselecteerd met hulp van de politie. Ze hebben geen extra bevoegdheden.

De Buurtouders Almere wil in alle openheid elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen, ongeacht ras, kleur, afkomst, godsdienst of geaardheid.

Pilot

Het project wordt bekostigd door de gemeente Almere. Mocht het een succes blijken, dan wordt het werkgebied wellicht uitgebreid naar andere stadsdelen.

De Buurtouders Almere hebben een eigen onderkomen aan het Leeuwardenplein 32.

Voorzitter: Martin de Lanoy, tel.: 06 13 050 920.

E-mail: buurtoudersalmere@hotmail.com